Osiągnięcia uczniów w Roku Szkolnym 2019/2020

OLIWIA NIEMCZUK

fortepian

naucz. mgr Adrianna Wołonkiewicz

II Międzynarodowy Chopinowski Konkurs Pianistyczny we Wiedniu (Austria)

II MIEJSCE

OLIWIA NIEMCZUK

fortepian

naucz. mgr Adrianna Wołonkiewicz

XIV Konkurs Pianistyczny „Muzyka Krajów Nadbałtyckich” w Wejherowie

WYRÓŻNIENIE

OLIWIA NIEMCZUK

fortepian

naucz. mgr Adrianna Wołonkiewicz

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

I MIEJSCE

 

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego

 

Nagroda specjalna za najlepsze wykonanie programu przez uczestnika z PSM z Tczewa

DUET: ZOFIA BIAŁAS

           OLIWIA NIEMCZUK

flet/fortepian

naucz. mgr Monika Tamulewicz/ mgr Adrianna Wołonkiewicz

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

II MIEJSCE

ZOFIA BIAŁAS

flet

naucz. mgr Monika Tamulewicz

 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

KORNELIA DUNAJSKA

fortepian

naucz. mgr Alina Dombrowska

 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

 

Nagroda dla Najmłodszego Uczestnika

MARIA ZIEMANN

wiolonczela

naucz. mgr Ludmiła Strzałkowska

 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

JĘDRZEJ KŁAKOWSKI

fortepian

naucz. mgr Alicja Hawryluk

 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

IDA KIEDROWSKA

fortepian

naucz. mgr Alina Dombrowska

 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

ZUZANNA PIONK

flet

naucz. mgr Hanna Łącka

 

Festiwal Muzyki Słowiańskiej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

OLIWIA NIEMCZUK

fortepian

naucz. mgr Adrianna Wołonkiewicz

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność” w Gdańsku - Wrzeszczu

WYRÓŻNIENIE II-go stopnia

JĘDRZEJ KŁAKOWSKI

fortepian

naucz. mgr Alicja Hawryluk

 

VIII Festiwal Muzyki Filmowej w Tczewie

I MIEJSCE

 

Nagroda publiczności

OLIWIER URBAN

fortepian

naucz. mgr Alicja Hawryluk

 

VIII Festiwal Muzyki Filmowej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

 

Nagroda publiczności

MAJA MEISSER

fortepian

naucz. mgr Filip Grzelachowski

 

VIII Festiwal Muzyki Filmowej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

ANTONINA LISS

fortepian

naucz. mgr Alicja Hawryluk

 

VIII Festiwal Muzyki Filmowej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

DUET: ANTONINA LISS

            ŁUCJA LISS

fortepian/klarnet

naucz. mgr Alicja Hawryluk/ mgr Ireneusz Mraczek

 

VIII Festiwal Muzyki Filmowej w Tczewie

WYRÓŻNIENIE

OLIWIA NIEMCZUK

fortepian

naucz. mgr Adrianna Wołonkiewicz

 

XV Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”. Konkurs „Młody Wirtuoz” w Sanoku

TYTUŁ ZŁOTEGO WIRTUOZA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie ( Plac świętego Grzegorza, 83-110 Tczew, tel.: 58 531 23 51, e-mail.:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.