Data               
Wydarzenie
09.10.2014 Koncert uczniów klasy skrzypiec prof. M. Skorupy z OSM I i II st w Gdańsku
23.10.2014

Bajka muzyczna w wykonaniu uczniów A. Śmietańskiej dla

dzieciz przedszkola Sióstr Miłosierdzia oraz SP nr 10 i 11 w Tczewie

29.10.2014 Popis uczniów klasy gitary A. Bukowskiej i A. Jędrzejewskiego
06.11.2014 Recital fortepianowy M. Matuszczaka
18.11.2014 Popis uczniów klasy fortepianu A. Hawryluk
26.11.2014 Popis uczniów klasy fortepianu A. Wołonkiewicz i M. Hinza
28.11.2014 I Festiwal Polskiej Muzyki Gitarowej w Tczewie
04.12.2014 Popis uczniów klasy skrzypiec A. Śmietańskiej
05.12.2014 Popis uczniów klasy fortepianu A. Dombrowskiej
15.12.2014 Popis uczniów klasy akordeonu M. Gleinerta
18.12.2014 Wieczór kolęd
15.01.2015

Popis uczniów klasy skrzypiec A. Śmietańskiej i gościnny występ byłej

uczennicy M. Marjak

22.01.2015

Popis uczniów klasy fletu M. Tamulewicz i klasy trąbki P.

Kowalkowskiego

23.01.2015

Koncert uczniów klas I - III fortepianu z okazji Dnia Babci

i Dziadka

28.01.2015 Festiwal Muzyki Filmowej