Kandydaci proszeni są o udział w badaniu podstawowych uzdolnień muzycznych. W naszej szkole odbędzie się ono w dniu 23 czerwca 2020 r. (w indywidualnie przydzielonych godzinach oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Będziemy sprawdzać:

- poczucie rytmu, więc poprosimy o powtórzenie zagranego czy wyklaskanego rytmu;

- słuch muzyczny i harmoniczny - poprosimy o zaśpiewanie przygotowanej piosenki oraz o powtórzenie głosem zagranego dźwięku, a także o  rozpoznanie czy jest jeden,czy może jest granych więcej dźwięków;

- pamięć muzyczną - poprosimy o zaśpiewanie zagranej krótkiej melodii;

- koncentrację oraz predyspozycje (np.budowę dłoni) do danego instrumentu.

Przychodząc do Szkoły Muzycznej naprawdę nie musisz niczego umieć zagrać! To tutaj nauczysz się nut, wartości rytmicznych, zasad i gry!

Zapraszamy!