Kierownik Filii - Krystyna Dettlaff - Czocher

Nauczyciele instrumentu:

 • Byzdra Małgorzata - gitara
 • Dettlaff - Czocher Krystyna - skrzypce, zespół wokalno - instrumentalny
 • Dombrowska Alina - fortepian
 • Gornowicz Ewa - fortepian dodatkowy
 • Jędrzejewski Antoni - gitara
 • Narloch Jakub - fortepian
 • Negowski Tadeusz - klarnet
 • Pielak - Januszkiewicz Małgorzata - fortepian
 • Suchecka - Maćko Agnieszka - wiolonczela
 • Wilma Danuta - akordeon

Nauczyciele teorii:

 • Brandt Aniela - kształcenie słuchu, audycje muzyczne
 • Rogowicz - Kowalska Agnieszka - kształcenie słuchu, rytmika

 

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Kustusz Dorota - referent
 • KorczakJoanna - sprzątaczka
 • Bieliński Jan - woźny, palacz