Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

09.11.2020 (poniedziałek)

10.11.2020 (wtorek)

04.01.2021 (poniedziałek)

05.01.2021 (wtorek)

04.06.2021 (piątek)