Pani Agnieszka Rogowicz-Kowalska bardzo prosi by na pierwsze lekcje rytmiki i kształcenia słuchu uczniowie z klas 2/6 i 3/6 przynieśli ćwiczenia i zeszyty do rytmiki z zeszłego roku.