Spis podręczników na rok szkolny 2020/2021

Rytmika i kształcenie słuchu dla klas 1/6, 2/6, 3/6:

Euterpe, "Nasza muzyka" kl.1 (40,00zł)

Halegg - Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Materiały pomocnicze do rytmiki - A.Wacławczyk - kl.1 (25,00zł)

Euterpe, "Nasza muzyka" kl.2 (40,00zł)

Halegg - Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Materiały pomocnicze do rytmiki - A.Wacławczyk - kl.2 (25,00zł)

Euterpe, "Nasza muzyka" kl.3 (40,00zł)

Halegg - Ćwiczenia rytmiczne dla dzieci. Materiały pomocnicze do rytmiki - A.Wacławczyk - kl.3 (27,00zł)

 

Contra, E.Kotowska, P.Mazur - Kształcenie słuchu kl. 4 (25,00zł)

Contra, E.Kotowska, P.Mazur - Kształcenie słuchu kl. 5 (25,00zł)

Contra, E.Kotowska, P.Mazur - Kształcenie słuchu kl. 6 (28,00zł)

 

Prosimy o przekazanie odliczonej kwoty na podręczniki nauczycielowi prowadzącemu dany przedmiot (rytmika, kształcenie słuchu) do dnia 7.09.2020.

W razie nieobecności nauczyciela prosimy o zostawienie pieniędzy na podręczniki w sekretariacie szkoły.