Drodzy Rodzice, Uczniowie,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zdalne nauczanie w szkołach artystycznych zostaje przedłużone do 7 czerwca 2020 r.

https://prawo.cea-art.pl/rozporzadzenia-i-zarzadzenia/