Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej (które również tyczy się szkół muzycznych), zajęcia w szkołach od 25 marca do 10 kwietnia 2020r będą prowadzone na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne