pomniejsz tekst powiększ tekst zmień kontrast

Drodzy Rodzice kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Filii w Pelplinie!

Pomimo jeszcze trwającej pandemii, z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia od Państwa. Można je złożyć

- w sekretariacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-13.00 oraz w skrzynce na drzwiach szkoły (I piętro)

- bez wychodzenia z domu drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłaszamy zapisy do naszej szkoły na instrumenty: skrzypce, fortepian, klarnet, akordeon, wiolonczela, gitara.

Zapraszamy do obejrzenia filmu reklamowego nagranego przez kierowniczkę Filii, Krystynę Dettlaff - Czocher.

Film reklamowy

 W czasie kwarantanny zajęcia odbywają się online. Pomimo tego, że uczniowie pod kierunkiem nauczyciela przygotowują się do występów "na odległość", to efekty tej współpracy można poznać na facebook'u. Serdecznie zachęcamy do posłuchania "mini koncertów" na stronie szkolnego facebook'a. Uczniowie w swoich domach dokonali nagrań i chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami gry na wybranym przez siebie instrumencie.  Prosimy także o polubienie naszego profilu na facebook'u oraz o składanie podań dz szkoły.

Na podania przyjęcia do szkoły muzycznej czekamy do 15 czerwca 2020r.

W związku z nałożonymi ograniczeniami prosimy o wypełnienie i dostarczenie drogą mailową lub do sekretariatu tylko pierwszej strony podania, natomiast zaświadczenie lekarskie dziecka czy opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej donieść oraz złożyć podpis będzie można przed rozpoczęciem badań przydatności kandydata.

O badaniu przydatności do szkoły muzycznej poinformujemy Państwa w możliwie najszybszym czasie po zakończeniu pandemii.

Formularz o przyjęcie do szkoły muzycznej.pdf

Formularz o przyjęcie do szkoły muzycznej.doc

Na powyższych formularzach znajduje się adres siedziby PSM I st. w Tczewie oraz adres mailowy macierzystej placówki. Jeśli Państwo wyślą zgłoszenie do szkoły tczewskiej, będą one przekazane do Pelplina.

 

Informacje:

 Główny cel jaki realizuje szkoła, to rozwijanie uzdolnień muzycznych i pasji dzieci i młodzieży, przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia w szkołach II stopnia oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Szkoła kształci w dwóch cyklach:

- cykl sześcioletni

- cykl czterletni

w klasie: fortepianu, akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary klasycznej oraz klarnetu.

Wybór instrumentu warunkuje wiek oraz predyspozycje dziecka.

Na przestrzeni lat nauki uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w zajęciach indywidualnych - gra na instrumencie, a także w zbiorowych - przedmioty ogólnomuzyczne i zespół kameralny oraz do uczestnictwa w koncertach szkolnych.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do PSM I st. w Tczewie będzie wywieszona w gablocie szkolnej po 7 dniach od badania przydatności do szkoły muzycznej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st. w Tczewie Filii w Pelplinie będzie podana do dnia 30 czerwca 2021 r. w siedzibie szkoły (gablota szkolna) oraz pod numerem telefonu: 58 536-16-54.

Po ogłoszeniu listy odbędzie się zebranie z kierownikiem Filii potwierdzające wybór instrumentu (również do 30 czerwca).

 

Zasady rekrutacji:

Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 15 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 686) w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkoł do innych.

1. O przyjęcie do:

- klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

- klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat  oraz nie więcej niż 16 lat;

2. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat, do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, podejmuje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią.

4. PSM I st. w Tczewie prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności:

- informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia;

- okresową działalność konsultacyjno-rekrutacyjną w formie koncertów uczniów zorganizowanych w auli naszej szkoły oraz przeprowadzonego w tczewskich przedszkolach i szkołach (klasy "0") wstępnego badania uzdolnień muzycznych dzieci;

- kursy przygotowawcze.