pomniejsz tekst powiększ tekst zmień kontrast

Rekrutacja do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im Janiny Garści w Tczewie - Filia w Pelplinie

na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 31 maja 2022 r.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (PDF)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (DOC)

Dzień otwarty szkoły muzycznej Filii w Pelplinie odbędzie się 30 maja 2022 r. wg harmonogramu:

16:00 - 17:00 lekcje przygotowawcze dla kandydatów do szkoły muzycznej

17:00 - 17:30 KONCERT z pokazem instrumentów

Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej odbędzie się 06 czerwca 2022r.

Harmonogram zostanie wywieszony w gablocie szkoły po 31 maja 2022r.

REGULAMIN REKRUTACJI

Lista osób zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostanie opublikowana w gablocie szkolnej w terminie do 13.06.2022r.

Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły muzycznej zostanie opublikowana w gablocie szkolnej do 30.06.2022r.

O przyjęcie do:

- klasy pierwszej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat – do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności, które polega na:

 1. Sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, ze szczególnym uwzględnieniem słuchu wysokościowego, słuchu analitycznego (harmonicznego), pamięci muzycznej, poczucia rytmu oraz predyspozycji fizycznych do gry na wybranym instrumencie;
 2. Podczas badania predyspozycji Kandydat jest proszony o:

– zaśpiewanie przygotowanej dowolnej piosenki (np. „Wlazł kotek na płotek”)

– powtórzeniu głosem dźwięków

– zaśpiewaniu brakującego dźwięku kończącego frazę muzyczną

– powtórzeniu klaskaniem krótkich przebiegów rytmicznych

– wykonanie ćwiczenia sprawdzającego zdolności manualne

Przykładowe badanie predyspozycji - kliknij w link

Kandydaci wpuszczani będą indywidualnie wg harmonogramu.

Na badanie przydatności może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

Zajęcia w szkole są bezpłatne. Rodzice wspomagają szkołę poprzez wpłatę dobrowolnej darowizny na rzecz szkoły.

Nauka w cyklu 6-letnim (pierwszy rok nauki) obejmuje: 2 razy w tygodniu po 30 min. – instrument główny (zajęcia indywidualne); rytmika – 1 raz w tygodniu 45 min. (zajęcia zbiorowe), kształcenie słuchu 2 razy w tygodniu po 45 min. (zajęcia zbiorowe).

W późniejszych latach uczniowie mają zajęcia: chóru lub zespołu, fortepianu dodatkowego, audycji muzycznych, zajęcia z akompaniatorem.

Szkoła kształci na następujących instrumentach: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli i klarnecie.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych.

Kandydat musi liczyć się z koniecznością uczęszczania na zajęcia 2, 3 lub 4 razy w tygodniu.

W szkole odbywają się koncerty, na których występują uczniowie, nauczyciele i zaproszeni muzycy.

Najzdolniejsi uczniowie biorą udział w konkursach.

Szkoła organizuje co roku wyjazd do opery, filharmonii lub teatru muzycznego.

Więcej odpowiedzi na pytania można znaleźć w artykule o rekrutacji na rok 2021/2022. 

 

WIELKIE DŹWIĘKOBRANIE W MUZYCZNEJ rusza właśnie teraz! Drodzy Rodzice, drodzy Kandydaci do szkoły muzycznej, CZEKAMY NA WAS!! Mimo trwającej pandemii i zakazów bez wychodzenia z domów możecie złożyć podanie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Tczewie Filii w Pelplinie. Wystarczy wypełnić arkusz na komputerze i przesłać go do nas drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły (Pelplin, pl. Grunwaldzki 2, II piętro) w godzinach od 9.00 do 15.00. Na podania czekamy do 31 maja.

 Serdecznie zapraszamy do wysłuchania informacji przekazanej przez panią kierownik Filii Krystynę Dettlaff-Czocher:

Zobacz zaproszenie

Badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej odbędą się 9 czerwca 2021. Po 31 maja skontaktujemy się telefonicznie z rodzicami kandydatów w celu ustalenia konkretnej godziny badania. Prosimy każdego Rodzica o podanie na arkuszu zgłoszeniowym aktualnego numeru telefonu. Przesłuchania kandydatów będą się odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jak przygotować się do badania predyspozycji do szkoły muzycznej? Jak wygląda takie badanie?

1. Prosimy przygotować piosenkę (piosenka z przedszkola lub "Wlazł kotek na płotek" lub "Sto lat").

2. Będziemy prosić o wyklaskanie rytmu.

3. Poprosimy o powtórzenie głosem granego lub śpiewanego dźwięku.

4. Sprawdzimy predyspozycje słuchowe, prosząc o stwierdzenie czy słychać jeden czy kilka dźwięków granych na fortepianie.

5. Sprawdzimy wyobraźnię muzyczną, prosząc o dokończenie krótkiej melodii.

6. Sprawdzimy predyspozycje manualne do gry na instrumencie.

Gwarantujemy przyjazną atmosferę i bezpieczne warunki.

Jak wygląda przykładowe badanie predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej? KLIKNIJ TUTAJ

Zachęcamy do polubienia naszego profilu na facebook'u tczewskiej szkoły muzycznej i pelplińskiej Filii. Tam znajdziecie Państwo wiele koncertów w wykonaniu naszych uczniów. W trakcie pandemii szkoła muzyczna kształci on-line. Efekty prezentujemy na facebook'u. Zachęcamy do polubienia profilu oraz składania podań.

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (pdf)

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY (doc)

 

Kilka słów Dyrektora o naszej szkole muzycznej w Tczewie znajdziecie Państwo KLIKAJĄC TUTAJ

  

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Filia prowadzi nabór na 6-letni cykl nauczania.
 2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na 6-letni cykl nauczania jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Oświatowe, oraz nie przekroczenie 10. roku życia.

Art.36 wyżej wymienionej ustawy brzmi:

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
 2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko:
  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
  2. posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
 1. Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru instrumentu, na którym pragną podjąć naukę korzystając z możliwości wcześniejszej konsultacji z właściwymi nauczycielami lub z porady Komisji rekrutacyjnej.
 2. W przypadku, gdy kandydat samodzielnie nie podejmie decyzji o wyborze instrumentu, jego wybór następuje na podstawie sugestii Komisji rekrutacyjnej przedstawionej w oparciu o wynik badania przydatności oraz uwzględniającej predyspozycje kandydata do gry na określonym instrumencie.
 3. Kandydaci do nauki w cyklu 6-letnim mogą ubiegać się o przyjęcie do następujących klas instrumentalnych: fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, gitara, klarnet.

JEŻELI CHCESZ POZNAĆ DOKŁADNIEJ INSTRUMENTY, WYSTARCZY KLIKNĄĆ W OBRAZKI

Zapraszamy do wysłuchania opowieści i brzmienia instrumentów.

Warto posłuchać wiele razy i wybrać ten najwłaściwszy instrument dla kandydata.

Prezentację przygotowały dzieci z PSM I st. w Tczewie

 

                                                         

 

                                                                        

 

 

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 1. Jak zapisać dziecko do szkoły?

Pierwszym krokiem jest pobranie PODANIA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY, wypełnienie i wysłanie na adres e-mail szkoły lub osobiste złożenie w sekretariacie szkoły w terminie do 31 maja 2021.

Następnie pracownik szkoły skontaktuje się z rodzicem kandydata do szkoły muzycznej i zaprosi na „badanie predyspozycji do szkoły muzycznej”, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2021.

16 czerwca 2021 zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

25 czerwca 2021 zostanie opublikowana lista przyjętych i nieprzyjętych do PSM I st. w Tczewie - Filii w Pelplinie na rok szkolny 2021/2022.

 1. Dziecko ma 6 lat, czy może rozpocząć naukę w szkole?

Tak, oczywiście. Cykl 6-letni przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole w wieku od 6 do 10 lat (wiek określany rocznikowo).

Kandydaci w wieku 6 lat muszą dodatkowo przedstawić opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub z przedszkola o tzw. „dojrzałości szkolnej”.

 1. Jaki jest koszt uczenia się w szkole muzycznej?

Nasza szkoła jest szkołą państwową, a zatem nauka u nas jest BEZPŁATNA. Tak jak w każdej szkole  (np. w Państwowej Szkole Podstawowej) mamy dobrowolne składki na fundusz rodzicielski (z którego fundowane są m.in. nagrody dla dzieci uczestniczących w szkolnych konkursach) oraz opłatę za wypożyczenie instrumentu.

 1. Czy dziecko musi mieć instrument?

Szkoła wypożycza instrumenty tj.: skrzypce, wiolonczela, klarnet, akordeon. W przypadku wyboru fortepianu (pianina), rodzic musi zapewnić instrument do ćwiczenia w domu.

 1. Czy szkoła prowadzi tylko lekcje instrumentu?

Zapisując dziecko do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia, uczeń ma nie tylko bezpłatne lekcje gry na wybranym instrumencie, ale także lekcje rytmiki i kształcenia słuchu. W późniejszych latach ma zajęcia z kształcenia słuchu, z  chóru, gry w zespole, audycji muzycznych oraz gry na fortepianie dodatkowym (oprócz pianistów). Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Lekcje gry na instrumencie są zajęciami indywidualnymi (uczeń – pedagog), a pozostałe prowadzone są w grupach (zazwyczaj od 10 do 16 osób).

 1. Na czym polegają „badania predyspozycji kandydatów do szkoły muzycznej”?

Jest to indywidualne spotkanie kandydata z komisją rekrutacyjną, na której sprawdzany jest słuch muzyczny i harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, koordynacja ruchowa dziecka i predyspozycje fizyczne. 

 1. Jaki instrument wybrać dla dziecka/ Jak pomóc dziecku wybrać instrument?

W Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. J. Garści w Tczewie Filii w Pelplinie uczymy grać na 6 instrumentach: akordeon, fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, klarnet. Najlepiej, by dziecko samo wybrało instrument, na którym chciałoby uczyć się grać. Komisja rekrutacyjna, kierując się swoim doświadczeniem, może doradzić do jakiego instrumentu dziecko ma największe predyspozycje. Nie ma łatwych instrumentów i trudnych. Każdy instrument jest piękny i wyjątkowy. Nauka gry na każdym instrumencie jest bardzo rozwijająca dla dziecka.