pomniejsz tekst powiększ tekst zmień kontrast

Z żalem pożegnaliśmy pana Jana Bielińskiego, długoletniego pracownika naszej Filii, który zmarł 20 lutego 2022 r.

W dniu 24.02.22 odbył się pogrzeb drogiego nam pana woźnego. Pan Jasiu pracował w Filii od 1997 r. aż do emerytury w roku 2020 (zdjęcie z dnia przejścia na emeryturę). Na cmentarzu pani kierownik przytoczyła kilka wspomnień związanych z panem Jasiem, pożegnała też swego pracownika Jego ulubioną arią "Time to say: goodby" grając ją na skrzypcach... a w imieniu całej społeczności Filii złożyła rodzinie wyrazy głębokiego współczucia.

Tak, trudno uwierzyć, ze 50-lecie szkoły odbędzie się bez pana Jasia!