pomniejsz tekst powiększ tekst zmień kontrast

Kazimierz Ickiewicz

 

Pelplińska Filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Tczewie

 

Placówka muzyczna w Pelpinie zlokalizowana w Domu Kultury przy Pl. Grunwaldzkim 2 istnieje od września 1952r. Początkowo funkcjonowała na prawach państwowego Ogniska Muzycznego przeniesionego z Rudna (1947-1952). W wyniku porozumienia władz administracyjnych gminy Pelplin oraz Wydziału Kultury i Sztuki w Gdańsku dnia 1 lutego 1972 r. powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia jako filia Placówki w Tczewie. Funkcję kierowników pełnili kolejno: Franciszek Ratajczak (1972 - 1980), Maria Franz (1980 - 1986), Barbara Gełdon (1986 - 1987 oraz 1988 - 1992), Aniela Brandt (1987 - 1988 oraz 1992 - 1996) i Krystyna Dettlaff-Czocher (1996 - do chwili obecnej).
Brak miejscowych nauczycieli jest pewnym utrudnieniem organizacyjnym i głównym powodem stosunkowo częstej rotacji kadry pedagogicznej; nauczyciele dojeżdżają głównie z Tczewa, Starogardu Gdańskiego, a w przeszłości również z Trójmiasta.
W tym kontekście na wyjątkowe uznanie zasługuje długoletnia i oddana praca Henryka Rzepińskiego - nauczyciela gry na akordeonie (1952 - 1962 oraz 1969 - 1984). Swoją długą i sumienną pracą zaznaczyła się również w historii szkoły Jadwiga Rutkowska - pracownik administracyjny (197 2- 1995r.). Stałą troską szkoły była zawsze jej skromna pod każdym względem baza lokalowa, obciążona dodatkowo złym stanem technicznym budynku. Do 1985 r. szkoła korzystała z wszystkich pomieszczeń na II piętrze. Z chwilą wyprowadzenia się Biblioteki Miejskiej, odzyskany lokal na I piętrze przyznano Szkole Muzycznej (decyzja Urzędu Miasta), co w istotny sposób usprawniło organizację pracy zwłaszcza dydaktycznej. Specyfiką placówki muzycznej w Pelplinie jest szczególna otwartość w przyjmowaniu uzdolnionej młodzieży również w dużym procencie spoza Pelplina. Długoletnie doświadczenie i obserwacje szkoły w tym zakresie potwierdzają celowość dotychczasowych założeń.
Praca dydaktyczno - wychowawcza szkoły rozumiana bardzo szeroko w połączeniu z wysokim profesjonalizmem kadry pedagogicznej stwarza możliwość udziału najlepszym uczniom w prestiżowych imprezach i wydarzeniach muzycznych o zasięgu międzyszkolnym typu: przesłuchania okręgowe, festiwale i konkursy. Artystyczną edukację dopełniają organizowane przy znacznej pomocy finansowej i opiekuńczej Komitetu Rodzicielskiego wyjazdy na koncerty i przedstawienia do profesjonalnych instytucji muzycznych.
Szkoła Muzyczna w Pelplinie rozwija również działalność kulturotwórczą na rzecz środowiska realizując audycje muzyczne i koncerty z udziałem uczniów i nauczycieli dla różnych grup społecznych. Wdzięcznymi słuchaczami okazują się zawsze uczniowie szkół podstawowych, dzieci przedszkolne i pensjonariusze Domu Opieki Społecznej.
Do tradycji należą już koncerty ogólnomiejskie w kinie „Wierzyca”, które odbywają się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (popisy półroczne i roczne uczniów wszystkich specjalności).
W latach 70 - tych działa prężnie powołana przy Urzędzie Miasta Dęta Orkiestra Młodzieżowa rekrutująca swoich członków spośród uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej. Rezultatem pracy zespołu były koncerty uświetniające różne uroczystości państwowe. Opiekunem i dyrygentem orkiestry był ówczesny kierownik filii p. Franciszek Ratajczak.
Dorobkiem 25 - letniej pracy szkoły jest niewątpliwie wykształcenie sześćdziesięciu absolwentów, z których najzdolniejsi kontynuują naukę w Szkołach Muzycznych II stopnia inni realizują swoje muzyczne zainteresowania na pedagogicznych kierunkach studiów z wychowaniem muzycznym czy też w miejscowym Studium Organistowskim.
Inicjatywą szkoły było nawiązanie kontaktu z diecezjalnym radiem „Głos”, w rezultacie czego zaczęły powstawać sesje nagraniowe przybliżające działalność szkoły nie tylko mieszkańcom Pelplina.
Od września 1996r. po wprowadzeniu nowych planów nauczania, które zreformowały dotychczasowy model kształcenia, młodzież uczy się w dwóch niezależnych cyklach dydaktycznych: 6 - letnim (w klasie fortepianu, skrzypiec, akordeonu i gitary klasycznej) i 3 - letnim obejmującym tylko instrumenty dęte (w klasie fletu, klarnetu i trąbki). Szkoła daje szansę uzyskania wykształcenia muzycznego dzieciom i młodzieży z Pelplina i okolicznych wsi.

 

Źródło: rys historyczny autorstwa Kazimierza Ickiewicza pochodzi z książeczki "Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Tczewie 1947-1997".

Druk i oprawa "Poligrafia", Strzeszyński Jan.

 

Dyrektorzy

Ratajczak Franciszek 1972-1980
Franz Maria 1980-1985
Gełdon Barbara 1986-1987
Brandt Aniela 1987-1989
Gełdon Barbara 1989-1992
Brandt Aniela 1992-1996
Dettlaff-Czocher Krystyna od 1996

Kadra dydaktyczna

Baczewska Alina fortepian dodatkowy
Bagińska Czesława flet
Bańska Elżbieta teoria
Bautenbach-Wieleba Ewa gitara
Bednarek Wojciech trąbka
Birnbach Elżbieta fortepian dodatkowy
Brandt Aniela teoria
Burdynowski Józef trąbka
Cabańska Hanna teoria
Cacha Genowefa teoria i fortepian dodatkowy
Czekalska Jolanta teoria
Chylewski Ireneusz fortepian dodatkowy
Dettlaff-Czocher Krystyna teoria i skrzypce
Diering Andrzej instrumenty dęte
Dombrowska Alina fortepian i akompaniament
Dombrowski Sławomir gitara
Farbotnik Halina skrzypce
Franz Maria flet prosty, fagot
Gdaniec Wojciech akordeon, trąbka
Gełdon Barbara klarnet
Gleinert Marek akordeon
Gołębiewski Edward akordeon
Gornowicz Ewa fortepian dodatkowy
Gregorkiewicz Maria teoria
Janicka Maria skrzypce
Jaracz Lidia skrzypce i teoria
Jaworska Elżbieta fortepian dodatkowy
Jędrzejczak Piotr trąbka
Jędrzejewski Antoni gitara
Kaleta Michał teoria
Karbowski Stanisław klarnet
Karwowska Sylwia skrzypce
Kiedrowska Alicja skrzypce
Kijewska Lidia skrzypce
Klimek Zygmunt waltornia
Kolman Teresa teoria
Kosmalska Maria flet
Laskowski Jerzy klarnet
Lewandowska Kamila rytmika
Liss Dorota fortepian dodatkowy
Majgier Tadeusz teoria, chór i śpiew
Matusiewicz Hanna fortepian
Mielke Jadwiga trąbka
Milewski Tadeusz trąbka
Miszczyk Tadeusz waltornia
Moskwa Aleksandra teoria
Nawojska Jadwiga fortepian i teoria
Narloch Jakub fortepian
Negowski Tadeusz klarnet
Ostrowski Kazimierz teoria
Pielak -Januszkiewicz Małgorzata fortepian i akompaniament
Płaszczewska Aleksandra fortepian
Przybyłowska Katarzyna rytmika i fortepian dodatkowy
Przybysz Wiesława skrzypce
Pulsakowski Jerzy gitara
Ratajczak Franciszek akordeon i fortepian
Rożnowska Jolanta rytmika
Rzepiński Henryk akordeon
Rudka Kornelia skrzypce
Samborska Alicja rytmika i teoria
Sierocki Marian trąbka
Stanke Marianna fortepian
Suchecka-Maćko Agnieszka wiolonczela
Surdacka Alicja skrzypce
Szewczyk Marta gitara
Szlawska Ewa fortepian dodatkowy
Tabaszewski Franciszek trąbka
Wąsik Matylda skrzypce
Wilma Danuta akordeon
Wiejak Małgorzata gitara
Zboch Wiesław klarnet
Żuk Krystyna fortepian

Pracownicy administracji w latach 1952-2017

Rutkowska Jadwiga
Rompa Maria
Kiedrowska-Lorys Monika
Kustusz Dorota

Pracownicy obsługi w latach 1947-2017

Korczak Joanna
Langowska Daniela
Meyer Agnieszka
Ponczek Stanislaw
Szramka Anna
Bieliński Jan
rok szkolny 1951/1952
Klinówna Danuta fortepian naucz. Wiktoria Jaskowska
rok szkolny 1980/1981
Katulska Iwona skrzypce naucz. Sylwia Karwowska
Narloch Maria skrzypce naucz. Sylwia Karwowska
rok szkolny 1981/1982 - brak absolwentów
rok szkolny 1982/1983
Kaszowicz Jacek fortepian naucz. Marianna Stanke
Łochowicz Elżbieta fortepian naucz. Marianna Stanke
Piontek Lucyna fortepian naucz. Marianna Stanke
Szymańska Lilla akordeon naucz. Henryk Rzepiński
Zubrzycki Jan trąbka naucz. Piotr Jędrzejczak
rok szkolny 1983/1984
Chyła Marzena fortepian naucz. Krystyna Żuk
Jabłońska Maria fortepian naucz. Krystyna Żuk
Muzalewska Jolanta akordeon naucz. Henryk Rzepiński
Szramke Barbara fortepian naucz. Marianna Stanke
rok szkolny 1984/1985
Krajnik Marek akordeon naucz. Edward Gołębiewski
Łochowicz Lidia fortepian naucz. Krystyna Żuk
rok szkolny 1985/1986
Guzek Jaśmina skrzypce naucz. Wiesława Przybysz
Lackowska Grażyna akordeon naucz. Wojciech Gdaniec
Naczke Elżbieta fortepian naucz. Maria Franz
rok szkolny 1986/1987
Czechowska Hanna akordeon naucz. Wojciech Gdaniec
Imianowska Joanna skrzypce naucz. Lidia Kijewska
Kocur Jarosław skrzypce naucz. Lidia Kijewska
Kocur Katarzyna fortepian naucz. Elżbieta Birnbach
Prądzyńska Sławomira fortepian naucz. Jolanta Rożnowska
Sierocki Piotr akordeon naucz. Jadwiga Mielke
rok szkolny 1987/1988
Kowalska Magdalena akordeon naucz. Wojciech Gdaniec
rok szkolny 1988/1989
Bieńkowski Wiesław akordeon naucz. Jadwiga Mielke
Ilczak Joanna klarnet naucz. Barbara Gełdon
Krasnopolska Julita fortepian naucz. Elżbieta Birnbach
Mikulska Magdalena skrzypce naucz. Alicja Kiedrowska
Woźnicka Wioletta akordeon naucz. Jadwiga Mielke
rok szkolny 1989/1990
Bieńkowski Daniel klarnet naucz. Barbara Gełdon
Chmielecki Wojciech klarnet naucz. Barbara Gełdon
Rysmanowski Paweł akordeon naucz. Jadwiga Mielke
Tomczak Agnieszka fortepian naucz. Maria Franz
rok szkolny 1990/1991
Baniecki Marcin akordeon naucz. Jadwiga Mielke
Zieliński Krzysztof akordeon naucz. Jadwiga Mielke
rok szkolny 1991/1992
Baniecka Urszula fortepian naucz. Maria Franz
Boryło Aleksandra akordeon naucz. Jadwiga Mielke
Czajka Dariusz akordeon naucz. Jadwiga Mielke
Główczewski Grzegorz fortepian naucz. Maria Franz
Kuziemka Agnieszka akordeon naucz. Jadwiga Mielke
Pofelski Arseniusz akordeon naucz. Jadwiga Mielke
Szlachcikowski Robert akordeon naucz. Jadwiga Mielke
rok szkolny 1992/1993
Biernat Ewa skrzypce naucz. Krystyna Czocher
Mazur Katarzyna skrzypce naucz. Krystyna Czocher
rok szkolny 1993/1994
Chmielak Piotr akordeon naucz. Marek Gelinert
Janas Paulina fortepian naucz. Hanna Matusiewicz
Karwowski Marek klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Mrozek Eliza akordeon naucz. Marek Gleinert
rok szkolny 1994/1995
Detlaf Piotr akordeon naucz. Marek Gleinert
Wierucki Aleksander fortepian naucz. Aleksandra Płaszczewska
rok szkolny 1995/1996
Białkowska Natalia fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Bukowska Marlena klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Filc Bartłomiej trąbka naucz. Jadwiga Mielke
Filc Paulina skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff - Czocher
Krzysiewicz Katarzyna skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff - Czocher
Pirch Anna akordeon naucz. Marek Gleinert
Zieliński Szczepan akordeon naucz. Marek Gleinert
rok szkolny 1996/1981
Filc Krzysztof skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Filc Tadeusz klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Knuta Bogna fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Knuta Sławomira fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Pruszyński Karol akordeon naucz. Marek Gleinert
Pustkowska Magdalena gitara naucz. Sławomir Dombrowski
rok szkolny 1997/1998
Glock Aleksandra akordeon naucz. Marek Gleinert
Imienowski Tomasz klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Leszczyński Daniel trąbka naucz. Wojciech Bednarek
Lewandowski Łukasz gitara naucz. Sławomir Dombrowski
Pirch Barbara akordeon naucz. Marek Gleinert
Porożyński Wojciech akordeon naucz. Marek Gleinert
rok szkolny 1998/1999
Biedna Danuta gitara naucz. Sławomir Dombrowski
Bielecka Anna flet naucz. Ewa Kumecka
Kasper Anna flet naucz. Ewa Kumecka
Kowalska Anna akordeon naucz. Marek Gleinert
Knuta Piotr klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Krajnik Piotr trąbka naucz. Tadeusz Milewski
Kwidziński Karol klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Wiśniewska Hanna gitara naucz. Sławomir Dombrowski
Zubrzycka Karolina flet naucz. Ewa Kumecka
rok szkolny 1999/2000
Gniewkowski Łukasz klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Kamieniecka Justyna fagot naucz. Maria Franz
Kasper Dariusz klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Kohlandt Karolina flet naucz. Ewa Kumecka
Loks Blanka klarnet naucz. Tadeusz Negowski
rok szkolny 2001/2002
Legawiec Izabela akordeon naucz. Marek Gleinert
Lewandowska Katarzyna fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Łaga Anna skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Mrozek Natalia fortepian naucz. Alicja Hawryluk
Nowicka Katarzyna akordeon naucz. Marek Gleinert
Pawłowska Justyna akordeon naucz. Danuta Wilma
Serocki Michał gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Watkowska Marta gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Weroniecka Emilia gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Weroniecki Krzysztof fortepian naucz. Małgorzata Pielak
rok szkolny 2002/2003
Brzozowski Bartosz fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Górska Marika fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Janas Natalia gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Jaworska Monika gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Lewandowska Anna flet naucz. Ewa Kumecka
Michna Paweł akordeon naucz. Marek Gleinert
Nowicki Jacek flet naucz. Ewa Kumecka
Olszewska Małgorzata skrzypce naucz. Krystyna Czocher
Sikora Radosław klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Trepkowska Paulina fortepian naucz. Alicja Hawryluk
Wańczyk Mariusz akordeon naucz. Marek Gleinert
rok szkolny 2003/2004
Bróździak Dominika skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Bróździak Olga skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Kropisz Manuela skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Loks Beata fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Serocka Małgorzata fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Trepkowski Mateusz akordeon naucz. Danuta Wilma
rok szkolny 2004/2005
Hajduk Piotr klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Melka Agata akordeon naucz. Marek Gleinert
Nowopolska Katarzyna klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Zywert Filip fortepian naucz. Małgorzata Pielak
rok szkolny 2005/2006
Brzoskowska Magdalena skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Sarna Małgorzata klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Szumacher Marta skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
rok szkolny 2006/2007
Cejner Marceli akordeon naucz. Marek Glainert
Cejner Miłosz klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Dziel Paweł klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Górski Mieszko gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
rok szkolny 2007/2008
Lewinski Maciej akordeon naucz. Danuta Wilma
Puchowski Michał fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Rychłowski Wojciech akordeon naucz. Danuta Wilma
rok szkolny 2008/2009
Błędzki Krzysztof akordeon naucz. Danuta Wilma
Galant Zuzanna gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Kropisz Joanna gitara naucz. Małgorzata Wiejak
Puchowska Agnieszka skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Puchowski Marek gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Skiba Joanna fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Szulkowska Dagmara skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Tissler Paweł akordeon naucz. Marek Gleinert
Wensierska Natalia fortepian naucz. Małgorzata Pielak
rok szkolny 2009/2010
Badziąg Katarzyna gitara naucz. Małgorzata Wiejak
Chrzanowska Jagoda gitara naucz. Małgorzata Wiejak
Dziki Regina gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Hajduk Rozalia klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Izba Julia skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Kitzermann Karol akordeon naucz. Danuta Wilma
Kluczewska Marta akordeon naucz. Danuta Wilma
Kuniszewski Paweł akordeon naucz. Marek Gleinert
Kwidzińska Kamila skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Lewinska Żaneta fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Rękiewicz Arkadiusz akordeon naucz. Marek Gleinert
Sondej Wioleta gitara naucz. Małgorzata Wiejak
rok szkolny 2010/2011
Bobkowska Magdalena klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Chojnacka Kamila akordeon naucz. Szymon Chyliński
Dąbrowska Weronika gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Kondziela Marta skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff -Czocher
Wojcicka Marta klarnet naucz. Tadeusz Negowski
rok szkolny 2011/2012
Bławat Wiktoria gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Chyła Julia fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Małachowska Eleonora gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Olszewska Patrycja fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Przygocka Aleksandra klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Wensierska Kamila skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
rok szkolny 2012/2013 - brak absolwentów
rok szkolny 2013/2014
Mrozek Agata gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Puchowska Magdalena fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Wensierska Iga gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Błędzka Natalia fortepian naucz. Małgorzata Pielak
Dubiela Kacper akordeon naucz. Danuta Wilma
Dziki Wiktoria skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Kujawska Julia skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Pliszka Martyna gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Puchalska Magdalena skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Rus Jakub akordeon naucz. Danuta Wilma
Staniszewska Daria fortepian naucz. Alina Dombrowska
rok szkolny 2014/2015
Imianowska Nadia skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Puchowska Anna gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
rok szkolny 2015/2016
Broszczak Dominik gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Kuczkowska Oliwia klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Muchowska Kinga skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
rok szkolny 2016/2017
Chmielecka Wiktoria gitara naucz. Antoni Jędrzejewski
Gajos Daria skrzypce naucz. Krystyna Dettlaff-Czocher
Kocur Paula Anna fortepian naucz. Alina Dombrowska
Kuczkowska Julia fortepian naucz. Małgorzata Pielak-Januszkiewicz
Lewiński Paweł klarnet naucz. Tadeusz Negowski
Zelka Zuzanna wiolonczela naucz. Agnieszka Suchecka-Maćko

Data 11 listopada 2014 r. wiąże się z ważnym dla historii Filii wydarzeniem. Tego dnia na budynku naszej szkoły w Pelplinie odsłonięto tablicę upamiętniającą niezapomnianego pierwszego kierownika Filii - pana Franciszka Ratajczaka. Byliśmy tam obecni pod opieką p. Anieli Brandt, (późniejszego kierownika). Spotkaliśmy się z synem Fr. Ratajczaka - panem Władysławem, który wiele opowiadał o swoim Ojcu i początkach naszej Filii. Pan Franciszek kochał brzmienie orkiestry, dlatego nie mogło zabraknąć muzyki na uroczystości w wykonaniu Pelplińskiej Orkiestry Dętej. Podziwiamy naszego pierwszego kierownika, ile trudności musiał pokonać, żebyśmy dzisiaj mogli kształcić się muzycznie.

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Filii w Pelplinie

więcej informacji o uroczystości w "Informatorze Pelplińskim" z listopada 2014 r.

201411 p 01