pomniejsz tekst powiększ tekst zmień kontrast
  • Kryteria przyjęć zgodne są z informacjami zawartymi w kwestionariuszu zgłoszeniowym. Komisja rekrutacyjna ocenia:

- poczucie rytmu,

- słuchu muzycznego,

- pamięć muzyczną,

- poczucie harmonii,

- przydatność fizyczną kandydata do konkretnego instrumentu.

  • Uczniowie przyjmowani są z listy zakwalifikowanych przez Komisję zgodnie z ilością miejsc w organizacji roku szkolnego na konkretny instrument w wyznaczonym dziale: dziecięcym (6-letnim) lub młodzieżowym (4-letnim) zaczynając od najwyższej punktacji. Kandydaci bez lekcji przygotowawczych powinni przygotować piosenkę i zaśpiewać ją przed Komisją. Rodzice kandydata posiadającego opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dysfunkcjach, proszeni są o poinformowanie Komisji Rekrutacyjnej, w celu prawidłowego doboru instrumentu.

Przewodniczący komisji